Pozytywne działania w Tomaszowie Mazowieckim

W tym samym czasie przy skansenie rzeki Pilicy odbyła się rekonstrukcja wydarzeń związanych z obroną Tomaszowa Mazowieckiego.
Pozdrawiamy i winszujemy znakomitej organizacji i liczymy że w przyszłości połączymy siły w celu wspólnego zorganizowania mega "bitwy".
Poligon Pniewscy popiera wszystkie działania mające na celu przybliżenie naszej tragicznej historii młodzieży, której w Tomaszowie Mazowieckim nie zabrakło. Składamy na ręce wszystkim organizatorom oraz instytucjom zaangażowanym w rekonstrukcje, nasze gratulacje.

Jacek i Dorota Pniewscy

Zobacz więcej >>>

Rekonstrukcja kampanii wrześniowej - bitwa z 1939 roku

HOXTER.INFO © Jacek Pniewski & TAPIS.PL 1990-2010. All rights reserved.